Persoonlijke hulpmiddelen

U bent hier: Home

Welkom

Welkom op de website van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de internetsite van de Brusselse sociale partners. __________________________________________________________________________

Prioriteiten van de Strategie 2025 voor Brussel voor het komende jaar

Op 5 oktober 2016 zijn de Regering en de sociale gesprekspartners samengekomen tijdens een Sociale Top teneinde de prioritaire werven van de Strategie 2025 te bepalen die dit jaar voor Brussel moeten worden verwezenlijkt.

De Brusselse regering heeft zich ertoe verbonden om dit jaar 86 prioriteiten te verwezenlijken in samenwerking en overleg met de sociaaleconomische actoren van het Gewest. De begrotingsenveloppe bestemd voor de uitvoering van deze prioriteiten wordt op 61 miljoen euro geraamd.

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenst dat de samenwerking met de Regering wordt verder gezet en dat hij nauwer betrokken en geraadpleegd wordt op het vlak van mobiliteit en wat betreft de fiscale hervorming. De sociale gesprekspartners vragen bovendien dat de acties op het vlak van reconversie tot de prioriteiten voor 2016-2017 zouden behoren.

In de marge van de Strategie 2025 vraagt de Raad een verlenging van de gewestelijke maatregelen na de aanslagen. Hij verzoekt eveneens om een grotere betrokkenheid van de interprofessionele sociale gesprekspartners bij de oprichting van Iriscare en het gewestelijk plan « gezondheid en welzijn ».

Wat betreft de prioriteiten, wijzen de sociale gesprekspartners tenslotte op het doelgroepenbeleid en hun deelname aan het bestuur van de Haven van Brussel.

Wij nodigen u uit om in dit verband de tussenkomst van de heer Philippe Van Muylder, Voorzitter van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, te raadplegen.

U kan tevens kennisnemen van de tussenkomst van de heer Jan De Brabanter, Vice-voorzitter van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Conferentie "Poelaert : waarom een Stichting?"

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft het genoegen om u uit te nodigen voor een conferentie «Poelaert : waarom een Stichting ?» op 24 oktober 2016, van 16u30 tot 18u30, in het Brussels Justitiepaleis (Poelaertplein 1, 1000 Brussel).

Meesters Jean-Pierre Buyle en Dirk Van Gerven, voormalige Stafhouders van de Balie van Brussel en Bestuurders van de Poelaertstichting, zullen het woord nemen.

Ook zullen er tussenkomsten zijn van Minister-Voorzitter Rudi Vervoort, Vice-premier Jan Jambon - belast met de Regie der Gebouwen - en van minister van Justitie Koen Geens.

De Stafhouders, Meesters Pierre Sculier en Patrick Dillen, zullen de beide sprekers voorstellen en zullen de werkzaamheden afsluiten.

Via deze link kan u zich ook inschrijven.

 

Programma :

16.00     Onthaal van de deelnemers

16.30     Welkomstwoord en inleiding

             Philippe Van Muylder, Voorzitter van de ESRBHG

16.40     Voorstelling van de twee sprekers door Meester Patrick Dillen

             Stafhouder aan de Balie van Brussel

16.45     Toespraken van de twee sprekers

             Meesters  Jean-Pierre Buyle en Dirk Van Gerven

             Voormalige Stafhouders aan de Balie van Brussel en Beheerders van de Stichting

18.00     Reacties van de Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

             Rudi Vervoort

18.10     Reacties van de Vice-Eerste Minister, belast met de Regie der Gebouwen

             Jan Jambon

18.20     Reacties van de Minister van Justitie Koen Geens

18.30     Afsluiting van de werkzaamheden door Meester Pierre Sculier

             Stafhouder aan de Balie van Brussel

Reserveren is gratis maar verplicht.

 

Woon-werkverplaatsingen : inventaris 

De voorliggende inventaris behandelt de problematiek van de kostprijs van de woon-werkverplaatsingen in België. Enerzijds, door de gegevens te verzamelen die momenteel ter zake bij verschillende bronnen beschikbaar zijn en, anderzijds, door het huidige regelgevende kader inzake de woon-werkverplaatsingen voor te stellen.

Deze inventaris is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen de secretariaten van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, van de Nationale Arbeidsraad en van de gewestelijke sociale en economische raden, enerzijds, en het Federaal Planbureau, anderzijds. 

Tijdschrift van de Raad

 

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zopas het twintigste nummer van zijn Tijdschrift gepubliceerd.

Het dossier van deze editie is aan de smart cities gewijd. U kunt het Tijdschrift hier downloaden : September 2016.

 

Persbericht van de kamer van de Middenstand : Mobiliteit in het Brussels gewest en bereikbaarheid van het stadscentrum

Tijdens de komende jaren zijn er werkzaamheden gepland voor de inrichting van wegen en openbare ruimten, de uitbreiding van de metro, evenals van het tramnetwerk en de fietspaden. De Kamer van de middenstand maakt de lijst van de werken bekend.

Om de duurzaamheid van de handelszaken te verzekeren en de handelswijken van een verstikking te vrijwaren, eist de Kamer van de middenstand :

1. Een beperking van de hinder veroorzaakt door de werven. Deze beperking moet tot een van de hoofdbezorgdheden van alle betrokken politieke verantwoordelijken worden.

2. Een reële coördinatie van de werken tussen alle operatoren, om de duur van werkzaamheden te beperken en de impact op de mobiliteit tot een minimum te herleiden.

3. De multimodale bereikbaarheid van het stadscentrum en de andere handelswijken, evenals gemakkelijke parkeergelegenheid in de omgeving.

U kunt deze raadplegen door hier te klikken.

Onderzoek naar de voorwaarden voor het succes van het verwelkomen van stagiairs binnen de Brusselse KMO's en ZKO's

De Kamer van de Middenstand heeft de opdracht tot een onderzoek naar de voorwaarden voor het succes van het verwelkomen van stagiairs binnen de Brusselse KMO’s en ZKO’s gegeven.

U kunt deze raadplegen door hier te klikken.

Created and hosted by CIGB