U bent hier: Home

Zoekresultaten

11 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type itemNieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
BestandA-2017-017-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de instemming met Verdrag nr. 130 betreffende de geneeskundige verzorging en de uitkeringen bij ziekte, en de Bijlage, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 53ste zitting te Genève op 25 juni 1969. 20 april 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
BestandA-2017-018-ESR
Voorontwerp van ordonnantie voor de instemming met het facultatief Protocol bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aangenomen te New York op 18 december 2002. 20 april 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
BestandA-2017-019-ESR
Voorontwerpen van ordonnantie voor de instemming met internationale verdragen - (1) EU-LAC Stichting; (2) PSA EU - Nieuw-Zeeland en (3) CAPD EU-Cuba. 20 april 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
BestandA-2017-060-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Amendement op het Protocol van Montreal bij het Verdrag van Wenen ter bescherming van de ozonlaag, inzake substanties die de ozonlaag aantasten, aangenomen te Kigali op 15 oktober 2016. 21 september 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
BestandA-2018-037-ESR
Goedkeuring en ondertekening van internationale verdragen Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Argentinië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door de gezinsleden ten laste van het personeel van de diplomatieke en consulaire posten, ondertekend te Brussel op 20 april 2017 en Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Zuid-Afrika inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door partners van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Pretoria op 14 januari 2016. 17 mei 2018
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2018
BestandA-2018-047-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met bepaalde wijzigingen bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen, opgemaakt te Londen op 2 november 1973 (MARPOL), aangenomen op basis van artikel 16 van dit verdrag. 21 juni 2018
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2018
BestandA-2018-025-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontwijken van belasting, en met het Protocol, gedaan te Tokio op 12 oktober 2016. 15 maart 2018
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2018
BestandA-2018-004-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de wijzigingen aan het Protocol inzake persistente organische verontreinigende stoffen, bij het Verdrag van 13 november 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, gedaan op 18 december 2009 te Genève en voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de wijzigingen aan het Protocol inzake zware metalen bij het Verdrag van 13 november 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake zware metalen, gedaan op 13 december 2012 te Genève. 18 januari 2018
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2018
BestandA-2016-077-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van Minamata inzake kwik, aangenomen in Kumamoto (Japan) op 10 oktober 2013. 20 oktober 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016
BestandA-2018-013-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Strategische Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada, gedaan te Brussel op 30 oktober 2016. 22 februari 2018
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2018