U bent hier: Home

Zoekresultaten

16 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type itemNieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
BestandA-2017-025-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de wijziging aan het Protocol van Göteborg van 30 november 1999 bij het Verdrag van 13 november 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, op 4 mei 2012 gesloten te Genève. 20 april 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
BestandA-2014-051-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Protocol inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik bij het Verdrag inzake biologische diversiteit, gedaan te Nagoya (Japan), op 29 oktober 2010. 11 augustus 2014 (schriftelijke procedure)
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2014
BestandA-2017-060-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Amendement op het Protocol van Montreal bij het Verdrag van Wenen ter bescherming van de ozonlaag, inzake substanties die de ozonlaag aantasten, aangenomen te Kigali op 15 oktober 2016. 21 september 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
BestandA-2017-040-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Protocol betreffende de Overeenkomst nr. 29 op de dwangarbeid van 1930, aangenomen te Genève op 11 juni 2014. 15 juni 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
BestandA-2013-070-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met: 1° het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden, en de bijlagen A, B en C, gedaan te Straatsburg op 25 januari 1988; 2° het Protocol tot wijziging van het verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden, gedaan te Parijs op 27 mei 2010. 19 december 2013
Bevindt zich in Adviezen / / per materie / Openbare macht
Bestand PDF documentA-2012-064-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 10 november 2009, tussen het Koninkrijk België en het Vorstendom Liechtenstein inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden en het gelijktijdig afgesloten Protocol, evenals met de daarbij gevoegde brief van 9 maart 2011. 20 december 2012
Bevindt zich in Adviezen / / per materie / Openbare macht
Bestand PDF documentA-2012-063-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met: 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Tokio op 28 maart 1968, zoals gewijzigd door het Protocol, ondertekend te Brussel op 9 november 1988 en het Protocol, gedaan te Brussel op 23 januari 2010; 2° het Protocol, gedaan te Brussel op 26 januari 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Tokio op 28 maart 1968, zoals gewijzigd door het Protocol, ondertekend te Brussel op 9 november 1988; 3° de briefwisseling van 30 mei en 7 juli 2011. 20 december 2012
Bevindt zich in Adviezen / / per materie / Openbare macht
Bestand PDF documentA-2012-060-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met: 1° de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Volksrepubliek China tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen en het Protocol, gedaan te Brussel op 7 oktober 2009; 2° de briefwisseling van 30 mei en 11 juli 2011. 22 november 2012
Bevindt zich in Adviezen / / per materie / Openbare macht
Bestand PDF documentA-2012-054-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het protocol van 21 oktober 2012 en tot wijziging van de artikelen 7bis en 12 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens en Voorontwerp van ordonnantie houdende goedkeuring van een interregionaal samenwerkingsakkoord. 18 oktober 2012
Bevindt zich in Adviezen / / per materie / Openbare macht
BestandA-2014-051-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Protocol inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik bij het Verdrag inzake biologische diversiteit, gedaan te Nagoya (Japan), op 29 oktober 2010. 11 augustus 2014 (schriftelijke procedure)
Bevindt zich in Adviezen / / per materie / Leefmilieu