Persoonlijke hulpmiddelen

Opdrachten

De Adviescommissie brengt op eigen initiatief of op vraag van de Regering adviezen uit over onderwerpen, die het afzet- en uitvoerbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de buitenlandse handel in het algemeen betreffen.

Teneinde het afzet- en uitvoerbeleid van het Gewest te coördineren vraagt de Regering elk jaar de Adviescommissie om een actieplan voor te stellen dat, rekening houdend met de begrotingsbeperkingen, voorstellen bevat voor het daaropvolgende jaar. Dit actieplan wordt opgesteld aan de hand van thematische, sectorale, geografische, economische en sociale criteria die op elkaar afgestemd zijn en één geheel vormen.

Verklaring inzake gegevensbescherming

Created and hosted by CIGB