Persoonlijke hulpmiddelen

U bent hier: Home / Platformen / Adviescommissie voor Buitenlandse Handel / Samenstelling

Samenstelling

De Adviescommissie bestaat uit :

  • zeven leden die de organisaties van de werkgevers, middenstand en Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel vertegenwoordigen en zeven leden die de werknemersorganisaties vertegenwoordigen, voorgedragen door de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;
  • één lid van het Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO), één lid van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB) en één lid van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) ;
  • één ambtenaar van de Directie voor Buitenlandse Handel van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Door de Regering aangewezen waarnemers en een inspecteur van Financiën kunnen de vergaderingen van de Adviescommissie zonder stemrecht bijwonen.

Verklaring inzake gegevensbescherming

Created and hosted by CIGB