Persoonlijke hulpmiddelen

U bent hier: Home / ESRBHG / Opdrachten / Bijzondere bevoegdheden

Bijzondere bevoegdheden

Behalve de organieke bevoegdheden werden aan de Raad sommige specifieke adviesopdrachten toegewezen :

  • de Adviescommissie voor Buitenlandse Handel werd opgericht door de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze commissie brengt op eigen initiatief of op vraag van de Regering adviezen uit over aangelegenheden met betrekking tot de afzetmogelijkheden en de uitvoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de buitenlandse handel in het algemeen, en adviseert jaarlijks het actieplan voor het komende jaar ;
  • de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest regelt de raadpleging van de Raad door de Regering voor de toekenning van erkenningen aan uitzendbureaus ;
  • dezelfde ordonnantie van 14 juli 2011 heeft een Overlegplatform voor de Werkgelegenheid opgericht waarvan de bevoegdheden worden bepaald in artikel 21 ;
  • de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid (PIOW) en de inschakelingsbedrijven (IB) heeft een Overlegplatform van de sociale economie opgericht.

Het personeel van de Raad verzorgt het secretariaat van deze Commissie en deze Platformen, evenals van de verschillende permanente thematische commissies die werden opgericht om de werkzaamheden van de Raad optimaal te laten verlopen.

Created and hosted by CIGB