Persoonlijke hulpmiddelen

U bent hier: Home / Observatoire / Zich tot het Observatorium richten

Zich tot het Observatorium richten

Met de formulieren die op deze pagina toegankelijk zijn, kunt u ofwel :

  • U in het kader van het proces van de prijzencontrole tot het Observatorium richten
  • Het Observatorium de informatie betreffende uw overheidsopdrachten vrijwillig overmaken, in het kader van het aanleggen van de prijsgegevensbank
  • Uw dossier raadplegen

Voorafgaandelijke herhaling van het standpunt van het Observatorium in het proces van de prijzencontrole

  • Voorafgaandelijke herhaling van het standpunt van het Observatorium in het proces van de prijzencontrole
  • Hij vermoedt een (of meerdere) abnormaal lage prijs/prijzen
  • Hij vraagt de betrokken inschrijver(s) rechtvaardigingstukken
  • Deze rechtvaardigingstukken laten de aanbestedende overheid het niet toe om het normaal karakter van de prijs te beoordelen
  • De aanbestedende overheid richt zich tot het Observatorium om de prijs/prijzen te onderzoeken (alle noodzakelijke documenten en rechtvaardigingstukken worden aan het Observatorium overgemaakt)
  • Het Observatorium formuleert een niet bindend advies, krachtens de modaliteiten van artikel 11, hoofdstuk V van de ordonnantie van 3 april 2014

Opmerking : de datum van aanhangigmaking bij het Observatorium stemt overeen met de datum van ontvangst van het volledige dossier


Aanhangig maken Overmaken Raadplegen Een dossier voortzetten

Verklaring inzake gegevensbescherming

Created and hosted by CIGB