Navigatie

Samenstelling

Het Comité wordt voorgezeten door de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en is samengesteld uit :

  • de vijf Ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de drie gewestelijke Staatssecretarissen ;
  • acht vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand en de social-profitsector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;
  • acht vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties.

De vertegenwoordigers van de werkgevers, de middenstand en de social-profitsector, alsook de vertegenwoordigers van de werknemers dienen lid te zijn van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.