Aller au contenu

Navigatie

Overlegplatform van de Sociale Economie

De ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen installeert bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een Overlegplatform van de Sociale Economie.

Opdrachten

Het Overlegplatform van de Sociale Economie heeft de volgende opdrachten :

  • het overleg en de samenwerking tussen ACTIRIS, de erkende ondernemingen en verenigingen en de Regering organiseren ;
  • het gewestelijk beleid inzake sociale economie bevorderen ;
  • de tenuitvoerlegging van de ordonnantie van 18 maart 2004 opvolgen en naar de Regering toe voorstellen betreffende het gewestelijk beleid inzake sociale economie formuleren.

Samenstelling

Het Overlegplatform van de Sociale Economie is samengesteld uit :

  • twee vertegenwoordigers van de Regering, waarvan één vertegenwoordiger van de Minister van Economie die het voorzitterschap ervan waarneemt ;
  • zes effectieve leden en zes plaatsvervangende leden, die de representatieve werkgevers- en werknemers-organisaties vertegenwoordigen die in de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zetelen ;
  • drie effectieve leden en drie plaatsvervangende leden, die de representatieve werkgeversorganisaties van de sector van de sociale economie vertegenwoordigen ;
  • één effectief lid en één plaatsvervangend lid, dat ACTIRIS vertegenwoordigt ;
  • één effectief lid en één plaatsvervangend lid, dat het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigt.

Leden

Bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2016 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 april 2012 tot aanwijzing van de leden van het overlegplatform voor de sociale economie, werd het Platform als volgt gewijzigd :

Voorzitter en Ondervoorzitster

Vincent LIBERT, Voorzitter

Chantal JACQUEMART, Ondervoorzitster

Vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties die in de ESRBHG zetelen

Effectieve leden

Plaatsvervangende leden

Laurie VERHEYEN  (BECI-UEB)     

Jan DE BRABANTER (BECI-UEB)

Julien MEGANCK (LVZ)

Antoine BERTRAND (UCM)

Pierre DEVLEESHOUWER (BRUXEO)           

Maarten GERARD  (BRUXEO)         

Vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties die in de ESRBHG zetelen

Effectieve leden

Plaatsvervangende leden

Thadée d'HAEGELEER (ABVV)

Paola PEEBLES (ABVV)

Bernard GOFFINET (ACV)                    

Sara STEIMES (ACV)

Georges SMETS (ACLVB)                         

Philippe VANDENABEELE (ACLVB)

Vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties van de sector van de sociale economie

Effectieve leden

Plaatsvervangende leden

Tatiana VIAL-GRÖSSER (FEBISP)            

Jessica SANTINI (ACFI)

Stéphane BOULANGER (FEBECOOP)

Cécile PATRIS (RESSOURCES)

Marja ALAERTS (SOCIARE)

Nora DE HERDT (FEBIO-SOCIARE)

Vertegenwoordiger van ACTIRIS

Effectief lid

Plaatsvervangend lid

Tom SMEETS                                     

Aurélie CAMENEN 

Vertegenwoordiger van het Bestuur 

Effectief lid

Plaatsvervangend lid

Philippe VANDEMEULE-BROUCKE        

Emy WARNIS    

 

Overlegplatform van de Sociale Economie

Adviezen

 

 

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt het secretariaat waar van :