Navigatie

U bent hier: Home / Overleg / Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Instanties / Erkenningscommissie betaald educatief verlof

Erkenningscommissie betaald educatief verlof

      Regelgeving

  • Ordonnantie van 2 juli 2015 houdende de eerste maatregelen ter uitvoering en toepassing van de Zesde Staatshervorming met betrekking tot de advies- en bemiddelingsorganen inzake het betaald educatief verlof en het Ervaringsfonds
  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 oktober 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen
  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 mei 2016 tot wijziging van artikel 16bis van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen

 

      Opdrachten

  • Opleidingen op het vlak van betaald educatief verlof erkennen. Betaald educatief verlof is een recht van de werknemers uit de privésector, dat hen in staat stelt om erkende opleidingen te volgen en om afwezig te zijn van het werk met behoud van loon.

 

      Samenstelling

Voorzitter : Geneviève MEUNIER

Ondervoorzitter : Vincent LIBERT

Secretariaat van de ESRBHG : El Mahdi AMRANIJAI

  • 2 vertegenwoordigers van de Regering, waarvan 1 vertegenwoordiger van de Minister van Economie die het voorzitterschap ervan waarneemt
  • 7 effectieve leden en 7 plaatsvervangende leden die de representatieve werkgeversorganisaties vertegenwoordigen die in de ESRBHG zetelen
  • 7 effectieve leden en 7 plaatsvervangende leden die de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigen die in de ESRBHG zetelen
  • 4 effectieve leden en 4 plaatsvervangende leden die de Gemeenschapsministers vertegenwoordigen die bevoegd zijn voor onderwijs en voortgezette opleiding
  • 1 effectief lid en 1 plaatsvervangend lid die Bruxelles Formation vertegenwoordigen
  • 1 effectief lid en 1 plaatsvervangend lid die de VDAB vertegenwoordigen

 

Leden :

Voor de representatieve organisaties van werkgevers, middenstand en de social-profitsector

        Effectieve leden  Plaatsvervangende leden

 

 

Joanne REYNERS Nastasja ENGELS         
Laurent SCHILTZ Frans DE KEYSER
Jan DE BRABANTER Cécile HUYLEBROECK
Anton VAN ASSCHE Mona WYVERKENS
David PISCICELLI Pierre VAN SCHENDEL
Maarten GERARD  
Michèle HUBIN Pierre GEORIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de representatieve werknemersorganisaties

Baudouin FERRANT Eric BUYSSENS                  
   Samantha SMITH
Fabienne SENOCQ Maria VERMIGLIO
Piet VAN DEN BERGH Pierre LEDECQ
Sara STEIMES Ilse TIMPERMAN
Mustapha AZZIZI Virginie DELVAUX
Yaël HUYSE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de Gemeenschapsministers bevoegd voor onderwijs en voortgezette opleiding

Isabelle GOUDESEUNE  Veerle VAN DE VELDE     
  Chiraz AHMED
Joëlle RAMAKERS Yasmin COOLS
Quentin HAYOIS    

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor Bruxelles Formation

Christophe MIROIR  Laurence RAYANE       

 

 

 

Voor de VDAB

Geert PAUWELS  Mie VLEMINCKX