Navigatie

U bent hier: Home / Overleg / Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Instanties / Adviesraad voor sociaal ondernemerschap

Adviesraad voor sociaal ondernemerschap

 

De ordonnantie van 23 juli 2018 betreffende de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen richt bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een Adviesraad voor sociaal ondernemerschap op.

 

Adviezen

Raadpleeg hier de adviezen uitgebracht door de Adviesraad voor sociaal ondernemerschap.

 

Opdrachten

De Adviesraad voor sociaal ondernemerschap heeft met name als opdrachten:

 • formuleren van de adviezen betreffende de erkenning van de sociale ondernemingen en de inschakelingsprogramma’s;
 • organiseren van het overleg tussen de erkende sociale ondernemingen en de publieke en private actoren inzake sociaal ondernemerschap;
 • bijdragen tot de bevordering van het gewestelijk beleid inzake sociale economie.

 

Samenstelling

De Adviesraad voor sociaal ondernemerschap is als volgt samengesteld:

 • twee leden die de Regering vertegenwoordigen;
 • zes leden en zes plaatsvervangers die de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigen die in de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zetelen;
 • drie leden en drie plaatsvervangers die de representatieve werkgeversorganisaties van de sector van de sociale economie vertegenwoordigen;
 • een lid en een plaatsvervanger die ACTIRIS vertegenwoordigen;
 • een lid en een plaatsvervanger die het Bestuur vertegenwoordigen;
 • een lid en een plaatsvervanger die Finance.brussels vertegenwoordigen;
 • een lid en een plaatsvervanger die de plaatselijke besturen vertegenwoordigen;
 • een lid en een plaatsvervanger die het Brussels Agentschap voor de ondersteuning van het bedrijfsleven vertegenwoordigen.

 

 

Leden

Overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2019 tot aanstelling van de leden van de Adviesraad voor sociaal ondernemerschap werden de leden van de Raad als volgt aangeduid:


Vertegenwoordigers van de Regering

Caroline DAUX

Chantal JACQUEMART

 

Vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties die zetelen in de ESRBHG

Effectieve leden

Plaatsvervangende leden

Laura REBREANU  (BECI-VOB)     

Cécile HUYLEBROECK (BECI-UEB)

Julien MEGANCK (KvM-LVZ)

Sophie HEUSKIN (KvM-UCM)

Bruno GERARD (BRUXEO)           

Kelly TIMPERMAN  (BRUXEO)         

 

Vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties die zetelen in de ESRBHG

Effectieve leden

Plaatsvervangende leden

Thadée d'HAEGELEER (ABVV)

Paola PEEBLES (ABVV)

Sara STEIMES (ACV)                    

Paul PALSTERMAN (ACV)

Michael DUFRANE (ACLVB)                

Philippe VANDENABEELE (ACLVB)

 

Vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties van de sector van de sociale economie

Effectieve leden

Plaatsvervangende leden

Tatiana VIAL-GRÖSSER (FEBISP)            

Marie DEDOBBELEER (FEBRAP)

Sébastien PEREAU (CONCERTES)

Christine CORADOSSI (RESSOURCES)

Nora DE HERDT (FEBIO-SOCIARE)

Veerle HUWE (FEBIO-SOCIARE)

 

Vertegenwoordiger van ACTIRIS

Effectief lid

Plaatsvervangend lid

Freia VAN HEE 

Edouard DOR

 

Vertegenwoordiger van het Bestuur 

Effectief lid

Plaatsvervangend lid

Daphné ESTORET      

Peter MICHIELS  

 

  Vertegenwoordiger van Finance.brussels

Effectief lid Plaatsvervangend lid                                          

Hamed BEN

ABDELHADI                                       

Danielle CARON    

 

Vertegenwoordiger van de plaatselijke besturen

Effectief lid        Plaatsvervangend lid
Corine FRANCOIS Jean-Luc BIENFET

 

 

Vertegenwoordiger van het Brussels Agentschap voor de ondersteuning van het bedrijfsleven

Effectief lid        Plaatsvervangend lid
Quentin CRESPEL Patricia FOSCOLO

 

 

Vertegenwoordiger van de adviesagentschappen

Steef CORIJN (TRACE BRUSSELS)

Marie-Adèle BLOMMAERT (FEBISP)