Aller au contenu

Navigatie

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het uitvoerend orgaan van de Raad.

De Raad kiest de Raad van Bestuur uit zijn midden en hij telt zes leden. De Voorzitter en Ondervoorzitter van de Raad zijn van rechtswege lid, evenals de Voorzitter van de Kamer van de Middenstand.

De Voorzitter van de Raad zit de Raad van Bestuur voor.

De leidende ambtenaren van de Raad wonen de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij.