Aller au contenu

Navigatie

Vergadering van de « Instances Bassin Enseignement qualifiant – Formation – Emploi »

     

   Reglementering

  • Samenwerkingsakkoord gesloten op 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de uitvoering van regio's voor Kwalificerend Onderwijs - Vorming - Arbeidsmarkt

     

   Opdrachten

  • Coördinatie van de implementering van de verschillende « Instances Bassin » teneinde de coherentie ervan te verzekeren en de naleving van het kader van hun opdrachten te waarborgen.
  • Coördinatie van de werking van de « Instances Bassin », de uitwisseling van goede parktijken verzekeren, en het zoeken naar coherentie en transversaliteit bij de vervulling van de opdrachten.
  • Waken over de coherentie van de beslissingen van de verschillende « Instances Bassin » en over de impact ervan op de omliggende zones van de verschillende « Bassins Enseignement qualifiant – Formation – Emploi”.
  • Bevordering van het overleg en de samenwerking tussen verschillende « Instances Bassin » in het kader van een « Zone interbassins” van overleg en coördinatie die vertegenwoordigers van de betrokken “Instances Bassin” verenigen.

 

   Samenstelling

Voorzitterschap :  Eric BUYSSENS

Vicevoorzitterschap : Jean de LAME

Secretariaat van de ESRBHG : Mathieu REICHLING (Secretariaat van de ESRBHG), samen met het Secretariaat van de CESW

  • 4 vertegenwoordigers van de sociale gesprekspartners, waaronder 2 vertegenwoordigers van de Brusselse Franstalige sociale gesprekspartners en 2 vertegenwoordigers van de Waalse sociale gesprekspartners, aangesteld door de Regeringen en het College op voordracht van de ESRBHG en de CESW
  • 10 voorzitters van de « Instances Bassin » of hun afgevaardigde
  • 1 vertegenwoordiger van elke Minister van secundair onderwijs, onderwijs van sociale promotie, beroepsopleiding, opleiding van de middenstand en van tewerkstelling 
  • Elke persoon uitgenodigd in de hoedanigheid van deskundige

 

Leden

 

Voor de gesprekpartners, aangesteld door de CESE Wallonie

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Bruno ANTOINE (ACV)     

Sabine LIBERT (ABVV)             

Jean DE LAME (UWE)

David PISCICELLI

 

 

 

 

 

 

Voor de gesprekpartners, aangesteld door de ESRBHG

Effectieve leden Plaatsvervangende leden

Laurent SCHILTZ (BECI)

Bruno GERARD (BCSPO)       

Eric BUYSSENS (ABVV)

Léon DETROUX (ACV)

 

 

 

 

 

 

Voorzitters van de IBEFE

Daniel FASTENAKEL

Jacques SPELKENS

Philippe DELFOSSE

Dominique NOTHOMB

Renaud BIERLAIRE

Fabienne TINANT

Michel GUIOT

Marc GOBLET

Françoise WIBRIN

Alain BODSON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de Ministers

Minister van secundair onderwijs

(MM. SCHYNS)

Jenifer CLAVAREAU                                                                                         

Minister van onderwijs van sociale promotie (I. SIMONIS)

Caroline HEYLEN

Minister van beroepsopleiding (PY. JEHOLET)

Corinne STEPHENNE

Minister van opleiding van de middenstand en van tewerkstelling (D. GOSUIN)

Donat CARLIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deskundigen

  Effectieve Plaatsvervangende
FOREM

Robert GALLIEN

Frédéric PONSARD

BRUXELLES FORMATION

Olivia P’TITO

Jocelyne PIRDAS

Administration Enseignement - DGEO

Dominique EMBRECHTS    

Florence MARCELLI         

IWEPS

Christine MAINGUET

Frédéric VESENTINI

IBSA

Xavier DEHAIBE

Morgane VAN LAETHEM

Coördinators IBEFE (W)

Fabrice DEBRUYN

Françoise MICHIELS

Coördinators IBEFE (BXL)    
OFFA

Eric HELLENDORF

 
OFFA/SFMQ

Anne-Marie ROBERT       

 
Minister-President van de FWB

Quentin DAVID