Aller au contenu

Navigatie

Bijzondere bevoegdheden

Behalve de organieke bevoegdheden werden aan de Raad sommige specifieke adviesopdrachten toegewezen :

  • de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest regelt de raadpleging van de Raad door de Regering voor de toekenning van erkenningen aan uitzendbureaus ;
  • dezelfde ordonnantie van 14 juli 2011 heeft een Overlegplatform voor de Werkgelegenheid opgericht waarvan de bevoegdheden worden bepaald in artikel 21 ;
  • de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid (PIOW) en de inschakelingsbedrijven (IB) heeft een Overlegplatform van de sociale economie opgericht.

Het personeel van de Raad verzorgt het secretariaat van deze Commissie en deze Platformen, evenals van de verschillende permanente thematische commissies die werden opgericht om de werkzaamheden van de Raad optimaal te laten verlopen.