U bent hier: Home / Sectorale Facilitatiedienst / Kaderakkoorden

Kaderakkoorden

Een sectoraal kaderakkoord heeft tot doel om de bereidheid van de ondertekenaars (de Regering en een Brusselse economische sector) te formaliseren om actief samen te werken, om zo bij te dragen tot de versterking van de beleidsvoeringen op het vlak van tewerkstelling, opleiding en onderwijs door de synergieën tussen de actoren van tewerkstelling, opleiding en onderwijs en de ondernemingen vroeger te ontwikkelen.

De kaderakkoorden regelen de modaliteiten voor samenwerking tussen de verschillende betrokken actoren (de Regering, de beroepssector en de verschillende ION’s, zoals Actiris, Bruxelles Formation, het « Consortium de Validation des Compétences », het SFPME/efp, enz.) evenals de doelstellingen die moeten worden behaald om de tewerkstelling en opleiding in de sector te ontwikkelen (doelstellingen op het vlak van stageplaatsen in ondernemingen, alternerende opleidingen, opleidingsaanbod, competentievalidatietitels, overdracht van jobaanbiedingen aan Actiris, enz.).

De ondertekening van een kaderakkoord met een economische sector die werkzaam is in Brussel verloopt in verschillende stappen, onder toezicht van de Dienst sectorale facilitatie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momenteel zijn er 7 kaderakkoorden gesloten met sectoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

  • Transport en Logistiek (arbeiders)
  • Bouw
  • Horeca
  • Metaalverwerkende en technologische nijverheid (arbeiders)
  • Elektrotechniek
  • Uitzendarbeid
  • Transport en Logistiek (bedienden)

 

Meer akkoorden zijn in onderhandeling en zullen naar verwachting in 2019 en 2020 worden gesloten.

 

Deze gemeenschappelijke wens om de acties op het vlak van tewerkstelling en beroepsopleiding die de sector en de openbare instanties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voeren, te coördineren en op elkaar af te stemmen, kan tot de creatie van een gemeenschappelijk actie-instrument leiden: de « Opleidings- en tewerkstellingspool ». De eigenheid van deze Polen bestaat erin dat alle actoren, zowel de private als de publieke, fysiek onder éénzelfde operationele autoriteit worden gegroepeerd. Deze groepering zal het mogelijk maken om alle tewerkstellings- en opleidingsacties te coördineren en om middelen en competenties ten behoeve van werkzoekenden en werknemers te delen. De Opleidings- en tewerkstellingspool is de belangrijkste toegangspoort tot een sector van activiteiten op het gebied van opleiding en tewerkstelling voor de verschillende doelgroepen.